Koszyk

  1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego „Furmania“, znajdującego się pod adresem internetowym www.furmania.pl.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Furmania S.C. ul Kilińskiego 9/1,63-600 Kępno)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

Furmania S.C . Ul. Kilińskiego 9/1 63-600 Kępno

Furmania S.C. Ul. Kilińskiego 9/1 63-600 Kępno e-mail: meble@furmania.pl telefon: 500148515 lub 696 110 889

https://www.furmania.pl/strona/platnosc-i-wysylka

Furmania S.C. Ul. Kilińskiego 9/1 63-600 Kępo NIP: 6192040227, REGON: 369447867, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=c225375e-55a5-4b0a-ba0b-123ecf5b4b99

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9c535d81-87d6-4e95-bd66-d4d7cb...

  KONTO BANKOWE: 76 1090 1144 0000 0001 3599 8667

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

§7 Dostępne formy płatności:

 1. Przelew bankowy na konto Sprzedającego: Furmania SC ul.Kilińskiego 9/1,63-600           Kępno prowadzonym przez Bank Zachodni WBK numer:

                       76 1090 1144 0000 0001 3599 8667

 2. Płatności elektroniczne poprzez Płatności Shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę       płatności online jest Blue Media S.A.(www.bluemedia.pl)

 3. Karty płatnicze: 

    * Visa 

    Visa Electron

    * MasterCard 

    * MasterCard Electronic 

    * Maestro 

    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną            przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy          przypisany dokarty płatniczej Zamawiającego.

§8 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 Wersja 13.3 (Kępno, 20 luty 2018 roku)